Innovatieve Nederlandse Technologie

Aleia Roses beschikt over geavanceerde machines die qua technologie vooroplopen.

De grootste kas in Europa met Red Naomi!® heeft een oppervlakte van 15 hectare en ligt vlakbij het Parque Empresarial del Medio Ambiente in Garray, op 8 kilometer van de stad Soria (Castilla y León). Dit is een milieupark in aanbouw. Aleia Roses maakt gebruik van de reeds bestaande elektriciteitscentrale die biomassa verbrandt.

De vooruitstrevende Nederlandse technologie en het uitstekende Spaanse klimaat zijn de voornaamste pijlers waarop Aleia Roses de kas heeft gebouwd. Gedurende de hele teeltcyclus, van het aanplanten tot het snijden, wordt de kracht van de natuur gecombineerd met de technologie en wordt het duurzaamheidsaspect in acht genomen.

Aleia Roses streeft constant naar de hoogste kwaliteit tijdens elke stap in het productieproces, respecteert het milieu en gebruikt efficiënte methoden om vervuiling tot een minimum te beperken.

Het dak van de kas bestaat uit diffuus glas wat de zon-instraling vergroot en zo de fotosynthese bevordert. Aleia Roses gebruikt speciale energiebesparende schermen om energieverlies te voorkomen.

Voor het kweken van gezonde, sterke en duurzame rozen worden z min mogelijk landbouwchemicaliën gebruikt voor de integrale bestrijding van plagen en biologische controle. Het streven is naar een 100% biologische teelt.

De rozen van Aleia worden gekweekt op substraat. In vergelijking met andere, meer traditionele teeltsystemen staat de plant ca. 40 cm boven de grond op speciale banken, waardoor direct contact met de bodem wordt vermeden. De wortels van de plant zijn beschermd door een materiaal dat is samengesteld uit rotswol en glasvezel; substraat. Op deze manier worden de grondwaterlagen en de bodem niet verontreinigd bij het toedienen van het met voeding verrijkte water.

Voor de teelt is een grote hoeveelheid water nodig, daarom heeft Aleia Roses naast de kas twee bassins aangelegd met elk een capaciteit van 25.000m3. Hierin wordt regenwater opgevangen en opgeslagen.

Dankzij dit systeem en dankzij de vlakbij gelegen rivier de Duero, is er bijna de helft minder water nodig ten opzichte van wat gebruikelijk is bij het telen op substraat. Via een computergestuurd systeem gebeurt de irrigatie en de bemesting automatisch en al naar gelang de behoeften van dat moment wordt kunnen er aanpassingen worden gedaan, bijvoorbeeld bij veranderende weersomstandigheden.

Aleia Roses heeft bovendien een CO2-opvangsysteem, dat wordt gewonnen uit de verbranding van biomassa uit de nabijgelegen elektriciteitscentrale. Op deze manier wordt de uitstoot van CO2 aanzienlijk gereduceerd en is de impact op het milieu minder groot.

De teelttechniek van Aleia Roses is volledig geautomatiseerd. Het begint bij de oogstwagens en twee automatische sorteermachines, twee werktafels en tot slot zijn er 24 werkplekken waar de bossen worden gemaakt. De sorteermachines sorteren op lengte, diameter, hoogte van de bloemknop, het openingstadium en tot slot op kleur.

ZIE OOK