Leer Aleia kennen

Missie

Aleia Roses is dé producent van de mooiste, duurzaam gekweekte, rode rozen van de variëteit Red Naomi!®

Binnen de groep Red Naomi!® kwekers, is de kas van Aleia Roses de modernste en grootste kas van Europa. De combinatie van geavanceerde Nederlandse technologie en het gunstige Spaanse klimaat creëren een setting die hier de ‘Koningin onder de Rode Rozen’ doet schitteren.

Visie

Door voorop te blijven lopen met het toepassen van de meest recente technologiën die kwaliteit en duurzaamheid bevorderen, is en blijft Aleia Roses toonaangevend producent van Red Naomi!®

De rode roos staat symbool voor liefde, passie en onvergetelijke ervaringen. Met Aleia rozen kun je op een spontane en laagdrempelige manier uiting geven aan je emoties!

DE KERNWAARDEN VAN ALEIA ROSES

INNOVATIE

DUURZAAMHEID

PASSIE

SCHOONHEID

Innovatie

In de zoektocht naar perfectie gebruikt Aleia Roses geavanceerde Nederlandse technologiën en werkt samen met ervaren Nederlandse specialisten.

De kwekerij beslaat een oppervlakte van 15 hectare en is tot stand gekomen met behulp van een team van Nederlandse experts uit de sierteeltsector, Dalsem Horticultural Projects nam de bouw van de kassen voor haar rekening en gebruikte hierbij de nieuwste technologie. Daarnaast werd de business unit Glastuinbouw van de Universiteit van Wageningen geraadpleegd om kennis op te doen op het gebied van kwaliteit en productie.

Duurzaamheid – MVO

Aleia Roses draagt bij aan het verbeteren van maatschappij en milieu. Om deze reden schakelt het bedrijf mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in, zij komen vaak moeilijker dan gemiddeld aan het werk door bijvoorbeeld een lichte handicap. Gelijkheid tussen alle personeelsleden is een belangrijke kernwaarde, daarom zijn er in de regel 50% vrouwen en 50% mannen werkzaam bij de productie.

Aleia Roses er alles aan gelegen om de natuurlijke hulpbronnen als grond en water, essentieel voor het kweken van rozen, op een verantwoorde manier te gebruiken en streeft naar 100% biologische teelt.

 

De rozen van Aleia groeien eerlijk en duurzaam. Bovendien maakt Aleia Roses efficiënt gebruik van de natuurlijke bronnen, zo is het waterverbruik met 50% teruggedrongen door het efficiënt opvangen en herbruiken van o.a. regenwater. Er is geen vervuiling van het grondwater doordat er op substraat geteeld wordt. De teelt wordt verrijkt met CO2 dat afkomstig is van de verbranding van biomassa in de naast gelegen elektriciteitscentrale.

 

De inspanningen van Aleia Roses om duurzaam te ondernemen zijn erkend met de MPS-A status én met MPS-GAP, beiden certificaten die worden uitgegeven door de stichting Milieu Project Sierteelt (MPS). Het eerste certificaat toont de duurzaamheid aan van de productie van sierteeltgewassen. De tweede geeft de traceerbaarheid, milieuverantwoordelijkheid en inachtneming van de veiligheids-en hygiëne-eisen aan.

 

Aleia Roses is een bedrijf dat maatschappelijk verantwoord onderneemt: het creëren van werkgelegenheid en het bevorderen van de integratie van mensen met een handicap is een belangrijk onderdeel van de bedrijfsvoering.

Passie

Ons team van professionals bestaat uit ingenieurs, landbouwbiologen en experts op technisch gebied. Zij controleren op detailniveau de in- en uitstromen van de voedingsstoffen die de roos nodig heeft. Ze zijn ook scherp op mogelijke infecties die de rozenstruik aantast en dus de kwaliteit van de rozen kan beïnvloeden.

Het team van professionals van Aleia Roses bestaat uit hooggekwalificeerde ingenieurs, biologen, landbouwbiologen en informatici die werken om tot het laatste detail van het in- en uitstromen van de nutriënten voor de rozen te controleren. Ze vermijden ook mogelijke infecties die de rozenstruik en de kwaliteit van de rozen kunnen aantasten.

Schoonheid

De bijzondere schoonheid van de Aleia rozen staat voor emoties en unieke momenten.

Aleia kweekt rozen van de variëteit Red Naomi!®, de “Koningin onder de rode rozen”. Deze zijn van zeer goede kwaliteit en hebben een aantal unieke eigenschappen. Iedere roos telt meer dan 80 fluwelen bloemblaadjes, heeft een intens rode kleur, een steellengte tot wel 90 centimeter, heeft bijna geen doornen en verspreidt een subtiele geur. Het zijn de sterkste rozen op de markt aangezien ze een vaasleven kunnen hebben van wel 15 dagen of meer, mits de verzorgingstips worden opgevolgd.