DUURZAME TEELT

Een van de belangrijkste pijlers van Aleia Roses is het op een duurzame manier telen van de rozen waarbij tijdens elke fase in het productieproces rekening wordt gehouden met de impact van de handelingen op het milieu.

 

Bij het bestrijden van ongedierte en plagen willen wij het milieu zo min mogelijk belasten door gebruik te maken van duurzame en biologisch verantwoorde producten.

‘Wij produceren rozen van hoge kwaliteit met respect voor mens en milieu´,
licht Pablo Villalaín (Gewasmanager bij Aleia Roses ) toe. 

De kwekerij van Aleia Roses is op een dusdanige manier ontworpen dat het mogelijk is om ecologisch te produceren met zo min mogelijk (onherstelbare) gevolgen voor het milieu.

 

Een high-tech computersysteem voert continu controles uit en bewaakt tijdens elke stap in het productieproces de hoge kwaliteit en het duurzame gebruik van alle benodigde middelen.

IPM

De duurzame teeltmethode, die wordt ingezet om plagen en ziekten te voorkomen, is gebaseerd op een programma van Koppert Biological Systems. Het gaat hier om een geïntegreerd programma op het gebied van plaagbestrijding en duurzaamheidscontroles.

 

Het is een methode waarbij biologische oplossingen worden geboden in plaats van chemische. Dat betekent dat de natuurlijke vijanden van ongedierte en ziektes worden ingezet. Daarbij wordt er alles aan gedaan om blootstelling aan chemische producten te minimaliseren, het milieu te beschermen en het welzijn van de werknemers in acht te nemen.

WATER EN VOEDINGSSTOFFEN

Het regenwater dat wordt opgevangen vanaf het dak van de kwekerij,  slaan we op in twee bassins van elk 24.000m3. Dit wordt gebruikt voor het bewateren van het gewas, vervolgens wordt dat opgevangen, gezuiverd en opnieuw gebruikt. Middels het geavanceerde irrigatiesysteem worden voedingsstoffen voor de rozen naar behoefte van dat moment toegevoegd (beïnvloed door de weersomstandigheden).

 

Daarnaast wordt water onttrokken aan de rivier de Duero die niet ver van de kwekerij af ligt. Alles bij elkaar zorgt ervoor dat er 50% minder water wordt gebruikt dan gebruikelijk is in andere kwekerijen die ook telen op substraat.

BODEM

Aleia Roses kweekt de rozen op substraat; hiermee wordt een hogere productie behaald in vergelijking met de traditionele manier van kweken (in de volle grond). Het water wordt in deze teeltmethode niet vervuild en daardoor kan het water plus de voedingstoffen opnieuw worden gebruikt.

WARMITE

Aleia Roses gebruikt speciale energiebesparende schermen om warmteverlies te voorkomen.

ZONNE-UREN

Het dak van de kas bestaat uit diffuus antirefexglas wat de meer zonne-instraling doorlaat en de directe instraling breekt. Dit geeft als resultaat meer licht waardoor we minder energie gebruiken en ook de fotosynthese wordt bevorderd.

CO2

Het verhogen van het koolstofgehalte in de lucht in de kas, bevordert de fotosynthese, de groei en de kwaliteit van Aleia-rozen. CO2 wordt verkregen uit verbranding van aardgas voor verwarming, afhankelijk van de vraag naar warmte. Door de koolstof te onttrekken en te gebruiken voor de teelt, komt het niet in de buitenlucht terecht en wordt de impact op het broeikaseffect enigszins verminderd.

HERBRUIKBARE ENERGIE

In de nabije toekomst krijgt de kas warmte geleverd van de aangrenzende biomassacentrale. Hiermee wordt de uitstoot van schadelijke gassen voorkomen.

‘INTEGRATED PEST MANAGEMENT’ VAN KOPPERT

 

De Verenigde Naties en de Europese Unie hebben innovatie in de land- en tuinbouw als eerste prioriteit op de agenda staan. Het doel van innovatie is het waarborgen en indien mogelijk verhogen van de productie van gezond voedsel per hectare, met minimaal gebruik van kunstmest en chemische bestrijdingsmiddelen. De meeste wetenschappers zijn het erover eens dat dit alleen mogelijk is als het wordt geteeld met de inzet van Integrated Pest Management (IPM).

 

Duurzame landbouw betekent gebruikmaken van alle mogelijke technieken die aan de duurzaamheid bijdragen zoals biologische gewasbescherming, monitoring van het productieproces, gewashygiëne, mechanische of handmatige controle momenten en de inzetten van insecten en mijten. Chemische middelen worden alleen ingezet in uitertste gevallen.

 

Zie voor meer informatie www.koppert.nl